Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna 2 Małopolska Chmura Edukacyjna 3

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 Małopolska Chmura Edukacyjna 4

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, obszar tematyczny – żywność. 

Rok szkolny 2021/2022

Już czwarty rok z rzędu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie o nazwie Małopolska Chmura Edukacyjna.

Projekt ten zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozwoli to na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie technikum i liceum otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni.

W ramach projektu część “zawodowa” odbywać się będą zajęcia on-line.

Komponent zawodowy „Modernizacja kształcenia zawodowa w Małopolsce II” skierowany jest do uczniów klas II-IV technikum.

Realizowany będzie w obszarze tematycznym: żywność.

Koordynatorzy merytoryczni projektu to: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA – KLIKNIJ I POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Regulamin rekrutacji edycja VI rok szkolny 2021_2022

Dokumenty rekrutacyjne pokój 30  – p. Alina Krakowska

 

Rok szkolny 2020/2021

Już trzeci rok z rzędu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie o nazwie Małopolska Chmura Edukacyjna.

Projekt ten zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozwoli to na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie technikum i liceum otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni.

W ramach projektu część “zawodowa” odbywać się będą zajęcia on-line.

Komponent zawodowy „Modernizacja kształcenia zawodowa w Małopolsce II” skierowany jest do uczniów klas II-IV technikum.

Realizowany będzie w obszarze tematycznym: żywność.

Koordynatorzy merytoryczni projektu to: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA – KLIKNIJ I POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Regulamin rekrutacji edycja V rok szkolny 2020_2021

Dokumenty rekrutacyjne pokój 30 lub pokój 59  – p. Alina Krakowska

 

Rok szkolny 2019/2020

Od 30 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie o nazwie Małopolska Chmura Edukacyjna. Projekt ten zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozwoli to na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie technikum i liceum otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni. W ramach projektu część “zawodowa” odbywać się będą zajęcia on-line.

Komponent zawodowy „Modernizacja kształcenia zawodowa w Małopolsce II” skierowany jest do uczniów klas II-IV technikum. Realizowany będzie w obszarze tematycznym: żywność.

Koordynatorzy merytoryczni projektu to: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne pokój 30 lub pokój 59 – p. Alina Krakowska

Od października 2018 r. uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie o nazwie Małopolska Chmura Edukacyjna.

Projekt ten zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozwoli to na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie technikum i liceum otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni.

W ramach projektu część "zawodowa" odbywać się będą zajęcia on-line.

Komponent zawodowy „Modernizacja kształcenia zawodowa w Małopolsce II” skierowany jest do uczniów klas II-IV technikum. Realizowany będzie w obszarze tematycznym: żywność.

Koordynatorzy merytoryczni projektu to: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Załączniki w formie linków: Regulamin rekrutacji Dokumenty rekrutacyjne pokój 30 lub pokój 59 – p. Alina Krakowska

Zdjęcie prezentuje uczennice na zajęciach praktycznych z chemii               @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 Małopolska Chmura Edukacyjna  – warsztaty - obszar ŻYWNOŚĆ  

Naukowe warsztaty weekendowe są jedną z form wsparcia realizowaną w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych.
Zajęcia organizowane na uczelniach w ramach naukowych warsztatów weekendowych przeprowadzone zostaną w naszej szkole w obszarze tematycznym  żywność, koordynowany przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Termin warsztatów: 28-30 września 2018 roku dla 15 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA - KLIKNIJ I POBIERZ ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN REKRUTACJI

Zał.1 - Formularz zgłoszeniowy kandydata

Zał.2 - Wyrażanie zgody na przetwarzanie  danych_RODO

Zał.5 - Deklaracja_oświadczenie uczestnika projektu

Zał.6 - oświadczenie uczestnika RODO

Zał.7 - Zakres danych osobowych

Zał.8- Oświadczenie rodziców prawnych opiekunów_RODO

Zał.9 - Oświadczenie o  wykorzystaniu wizerunku  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Małopolska Chmura Edukacyjna  – warsztaty – przedmioty ogólne

W ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowanego w ramach  poddziałania 10.1.4 RPO WM realizowane będę  warsztaty weekendowe dla uczniów w  obszarach tematycznych: informatyka WSTiE w Suchej Beskidzkiej, matematyka UJ, biologia UJ, chemia PK, j. niemiecki UP, j. angielski UP, j. francuski UP, informatyka AGH, matematyka z elementami rachunkowości UEK, przedsiębiorczość UEK, fizyka AGH, chemia PWSZ w Tarnowie, j. angielski PWSZ w Tarnowie. Szansę na udział w warsztatach mają uczniowie liceów i techników z terenu Województwa Małopolskiego, które realizują zajęcia w trybie on-line w ramach projektu. Organizacja warsztatów ma przyczynić się do wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi /liceami i technikami/ a uczelniami wyższymi poprzez zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy wykraczającej poza program szkoły jak również zwiększyć motywację do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, warsztatowych  oraz laboratoryjnych korzystając z nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni.  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA – KLIKNIJ I POBIERZ ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN REKRUTACJI - warsztaty - przedmioty ogólne

Harmonogram naukowych warsztatów wekendowych

Oświadczenie, deklaracja, zakres danych, zgoda na wizerunek

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Małopolska Chmura Edukacyjna – ogólna

Projekt pn. „Zespół Szkół Nr 3 – edukacyjny skok w multimedi@” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Przedsięwzięcie „Małopolska Chmura Edukacyjna” to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi krakowskimi uczelniami wyższymi: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym im Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne na terytorium województwa małopolskiego.

Projekt ten zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pozwoli to na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie technikum i liceum otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia on-line i ćwiczenia w grupach w ramach działalności kół naukowych.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z zakresu matematyki, języka angielskiego przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w procesie nauczania. Projekt jest kierowany do uczniów: Technikum, w szczególności do uczniów wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Uczestnikami projektu będą uczniowie  klas drugich i trzecich technikum.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji.

Zajęcia będą odbywać się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych.

Zaplanowano także wyjazdy uczniów na zajęcia na uczelnię. Zajęcia będą odbywać się wg scenariuszy opracowanych przez pracowników naukowych. Zostaną także zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Realizacja projektu

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie efektywności procesu nauczania w efekcie, czego powstać ma innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT umożliwiające:

1. Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów;

2. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów;

3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów;

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;

5. Przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski;

6. Wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.

To innowacyjny w skali Europy projekt polegający na przeprowadzaniu przez kadrę naukową uczestniczących w projekcie uczelni dodatkowych zajęć on-line w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki projektowi w szkołach powstają nowoczesne, multimedialne sale do organizacji zajęć, z kolei uczniowie już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach i zajęciach.

Grupy

W wyniku rekrutacji utworzone zostaną następujące grupy:

2 grupy zajęć on-line (matematyka - 15 uczniów/uczennic, język angielski – 16 uczniów/uczennic) oraz

1 grupa koła naukowego (język angielski - 8 uczniów/uczennic).

Koordynatorzy merytoryczni projektu to: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z zakresu matematyka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie z zakresu język angielski. Beneficjent: Powiat Bocheński.

Realizator Projektu: Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA - KLIKNIJ I POBIERZ ZAŁĄCZNIK REGULAMIN REKRUTACJI - zajęcia ogólne

Galeria zdjęć

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.