Centrum Kompetencji Zawodowych

logockzjpg.png

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ŚCIEŻKĄ INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA I NAUCZYCIELA

 

Cel projektu: Poprawa jakości i efektywności kształcenia w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni bazie planowanego do utworzenia Centrum Kompetencji Zawodowych w  obszarze wiodącym gastronomiczno-hotelarsko -turystycznym oraz i uzupełniającym administracyjnoekonomicznym. Projekt zakłada współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami, podniesienie kompetencji/kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia uczniów/uczennic oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Grupy docelowe: uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni oraz szkół zawodowych regionu. Planowane zadania:

1. Utworzenie i rozwój CKZ.

2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

3. Organizacja praktyk i staży dla uczniów.

4. Pomoc stypendialna.

5. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla u/u.

6. Zajęcia dydaktyczne wspomagające przygotowanie do matury, egzaminów zawodowych, konkursów.

7. Kursy i Szkolenia dla uczniów/uczennic.

8. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli/lek.  

Efekty: powstanie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży wiodącej gastronomiczno-hotelarsko- turystycznej oraz uzupełniającej administracyjno - ekonomicznej, 155 uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, szkoła zostanie doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne, 12 n-li podniesie swoje kompetencje lub uzyska kwalifikacje, 120 uczniów odbędzie staż/praktykę u pracodawców.

Wartość projektu: 3 069 119,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 608 751,47 PLN

Informacji szczegółowych udziela koordynator projektu: Alina Krakowska tel. 14 612 27 79, pokój 30.

HARMONOGRAMY REKRUTACJI DO POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

HARMONOGRAM REKRUTACJI - 2 - 2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI - 1 - 2021 

HARMONOGRAM REKRUTACJI - 1 - 2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI - 3 - 2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI - 1 - 2022

HARMONIOGRAM REKRUTACJI - 2 - 2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI - 3 - 2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI - 4 - 2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI - 5 - 2022

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.