Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II - 2020

ERASMUS+2020

Rekrutacja

Podsumowanie projektu z programu Erasmus + realizowanego

w Zespole Szkół nr 3 w Bochni.

Projekt „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II” nr 2019-1-PL01-KA102-063371 był realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni od 1 października 2019 do 31 grudnia 2020 r. Projekt realizowano w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Na realizację dwóch mobilności zagranicznych, podróży oraz przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego dla 86 uczniów Szkoła otrzymała prawie 150 tyś. euro. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz zdobycie przez nich nowych doświadczeń zawodowych w branży gastronomicznej, hotelarsko – turystycznej i ekonomicznej, a także zrealizowanie części praktyki zawodowej przewidzianej podstawą programową kształcenia w zawodzie. Pierwsza mobilność edukacyjna projektu „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II” dla 43 uczniów, została zrealizowana w okresie od 14.09.2020 r. – 25.09.2020 r. druga, dla kolejnej grupy uczniów od 28.09.2020 r. – 09.10.2020 r. W ramach całego przedsięwzięcia uczestnicy w w/w zawodach odbyli dwutygodniowe zagraniczne staże w greckich zakładach pracy usytuowanych nad Zatoką Koryncką. Praktyki zawodowe uczniów technikum, to element obowiązkowy w programie nauczania dla zawodu. Stanowią one uzupełnienie wiedzy nabywanej w trakcie zajęć teoretycznych. Realizacja praktyk w ramach stażu zagranicznego stanowi dużą wartość dodaną, uzyskiwaną przez poznanie zagranicznych standardów branżowych oraz zasad organizacji europejskich przedsiębiorstw. Staż zagraniczny daje możliwość pracy w międzynarodowym zespole i poznania specjalistycznego słownictwa zawodowego w języku angielskim. Praktyka w zagranicznym zakładzie pracy jest to zatem nie tylko doskonalenie kwalifikacji zdobytych w szkole, ale ich znaczące poszerzenie o poszukiwane na rynku pracy umiejętności dodatkowe, jak znajomości języka angielskiego, obycie kulturowe i obyczajowe i  jakże przydatne dziś dla młodych ludzi,  szeroko pojęte kompetencje społeczne. „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia, to już kolejny - siódmy projekt unijny  realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w formie wyjazdu zagranicznego. W poprzednich latach (2008-2019) przeprowadzono także projekty - „Dekoracje godne Nobla” (Niemcy), „Hotel, restauracja, sklep- bez barier” (Niemcy), „Kulinarna podróż do Saksonii” (Niemcy), „Artysta w Kuchni” i „Artysta w Kuchni II” (Grecja), „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia”(Grecja). Na ich realizację z budżetu programów edukacyjnych Unii Europejskiej wykorzystano kwotę ponad 900 tysięcy euro. Dotychczasowe doświadczenie potwierdzają, że taka forma podnoszenia kompetencji zawodowych uczniów jest doskonałym elementem kształcenia zawodowego oraz rozwoju naszej lokalnej gospodarki, której przyszłością będą Ci młodzi ludzie - absolwenci Zespołu Szkół nr 3 w Bochni” – podkreśla dyrekcja szkoły. Uczestnictwo uczniów w zagranicznych stażach zawodowych jest bezpłatne i w całości finansowane ze środków programu Erasmus+.  Podstawowym kryterium wyboru uczestników są wyniki w nauce, głównie z przedmiotów zawodowych. Szansa wyjazdu na kilkutygodniową praktykę, jest więc dodatkową motywacją do systematycznej nauki, uzyskiwania coraz lepszych wyników nauczania i nauki języków obcych. Wyjazd na praktyki zagraniczne poprzedziło odpowiednie przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Uczestnicy wzięli udział w kursie językowym, który obejmował zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz z podstaw języka greckiego. Ponadto odbyły się  zajęcia  przybliżające młodzieży obyczajowość, tradycję oraz historię Grecji. Młodzież realizowała program stażu pod nadzorem specjalistów z dziedziny gastronomii, hotelarstwa i ekonomii.  Praca w restauracji dała możliwość zapoznania się z lokalnymi surowcami oraz recepturami potraw z karty menu restauracji. Uczniowie czynnie uczestniczyli w przygotowywaniu tradycyjnych i najpopularniejszych potraw greckich i kuchni śródziemnomorskiej. Wszyscy uczestnicy przeszli także szkolenie z zakresu obsługi profesjonalnego sprzętu kuchennego, barowego, poznawali zasady przygotowywania sali konsumenckiej oraz obsługi klienta. Oprócz doskonalenia umiejętności zawodowych, obsługa klientów restauracji dawała uczestnikom stażu możliwość komunikacji w języku angielskim, a przez to doskonalenia swoich umiejętności językowych. W recepcji hotelowej, uczniowie klas hotelarskich i turystycznych, doskonalili umiejętności obsługi programów rezerwacyjnych i obsługi gości hotelowych. W ramach swoich praktyk uczestnicy z branży hotelarskiej uczestniczyli także w pracy służby pięter, przygotowując pokoje hotelowe do przyjęcia gości. Uczniowie w zawodzie technik ekonomista swój staż odbywali pod nadzorem firmy zajmującej się obsługą księgową różnych instytucji. W ramach swoich praktyk poznawali zasady obsługi programu księgowo – finansowego i doskonalili umiejętności sporządzania dokumentów księgowych i rachunkowych, poznawali zasady pracy w dziale HR i płac oraz archiwizacji dokumentacji. Poznali także grecki system podatkowy oraz zasady rozliczeń międzynarodowych. Wszyscy uczestnicy w ramach przygotowania kulturowego i edukacyjnych odwiedzili firmy z branży żywnościowej – fabrykę oliwy, winiarnię. Czas wolny od zajęć objętych planem praktyk, wykorzystywany był na realizację wycieczek turystyczno-kulturowych. W programie znalazły się wycieczki do Aten, Delf, Erratini oraz klimatyczne i urokliwe miasteczka Nafpaktos i Galaxidy, oraz rejs po Kanale Korynckim. Na zakończenie projektu uczniowie przygotowali prezentację multimedialną podsumowującą ich udział w wyjazdowych praktykach, w której podkreślali, że ich uczestnictwo w zagranicznym stażu to cenna przepustka do dalszej profesjonalnej kariery. Ze względu na zagrożenie epidemiczne i brak możliwości organizacji zgromadzeń, nie zorganizowano tradycyjnego spotkania upowszechniającego rezultaty projektu, które było zaplanowane na początek grudnia w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni. Prezentacje upowszechniające rezultaty projektu zaprezentowane zostaną na stronie internetowej szkoły i w ten sposób udostępnione będą społeczności lokalnej. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa w stażu zagranicznym z elementami systemu ECVET (europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym), oraz certyfikat uczestnictwa w przygotowaniu językowym i kulturowym. Dodatkowym potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji oraz doświadczenia jest certyfikat Europass Mobilność (potwierdzenie odbycia stażu zawodowego w innym kraju europejskim). Uczestnikami projektu byli: - uczniowie klas II i III kształcący się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych: Bajda Adrianna, Burkowicz Patrycja, Cierniak Justyna, Cudejko Patrycja, Cygan Klaudia, Czekaj Kamila, Dziedzic Gabriela, Kuczek Maria, Marzec Kinga, Mus Amelia, Myszkowski Kamil, Nowak Łukasz, Osyszko Konrad, Paruch Wiktoria, Pytka Jakub, Sekman Jakub, Surma Patrycja, Wesołowska Małgorzata, Antończyk Agnieszka, Bartkowicz Monika, Chłopek Marcin, Chrząścik Zuzanna, Czekaj Dominik, Daniel Magdalena, Dragan Mateusz, Durbacz Natalia, Kowalczyk Klaudia, Machaj Piotr, Słonina Emilia, Woźniak Urszula, Gacek  Monika, Palonek Julia, Smulska Maria, Górka Karol, Strugała Julia, Tobiasz Antonina; technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki: Bałut Wiktoria, Czoch Oliwia, Flasza Anna, Gacek Aleksandra, Gniady Karolina, Gołdas Zuzanna, Kaźmirek Gabriela, Klasa Kinga, Kuternoga Wioletta, Matusik Joanna, Puto Aleksandra, Samek Klaudia, Żuchowska Julia, Bakalarz Marzena, Brzegowa Martyna, Ból Kinga, Cięciel Katarzyna, Gołdas Izabela, Janiczek Gabriela, Lis Gabriela, Łosik Paula, Mroczek Katarzyna, Paluch Weronika, Polinierska Jagoda, Wieciechowska Karolina, Wnęk Sylwia, Wołek Magdalena  i technik ekonomista: Adamska Joanna, Gacek Wiktoria, Górka Justyna, Grozień Gabriela, Hojniak Gabriela, Kamyczek Aleksandra, Kostuch Maria, Majta Natalia, Mochel Edyta, Piechnik Ewelina, Sędzik Alicja, Trojan Agata, Brydniak Aleksandra, Fortuna  Monika, Kowalczyk Agnieszka, Lenart Wioletta, Mech Magdalena, Mucha Monika, Pawlina Gabriela, Rejduch Zuzanna, Tasior Justyna, Tracz Iwona, Zając Klaudia. Opiekunami uczniów podczas wyjazdu byli nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Bochni: Elżbieta Kokoszka, Magdalena Hernik i Anna Małyszek. Link do fotorelacji z mobilności  - wrzesień i październik 2020 r.  Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.   ......................................................................................................................................................................... Zapraszamy wszystkich uprawnionych uczniów do rekrutacji do projektu Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II”.  Projekt jest realizowany z programu Erasmus+ z konkursu wniosków z roku 2019. Zespół Szkół nr 3 w Bochni, na realizacje tego projektu otrzymał kwotę 150 000 euro. Cel główny projektu to realizacja dwutygodniowych staży zawodowych dla 86 uczniów Szkoły w zagranicznych przedsiębiorstwach. Oprócz tego uczniowie będą brali udział w przygotowaniu językowym tj. język angielski zawodowy, przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym. W ramach przygotowania kulturowego, w czasie wolnym od praktyki zawodowej uczniom będą brali udział wycieczkach edukacyjnych i kulturowych w kraju goszczącym. W roku 2020 krajem, w którym będzie realizowany  projekt jest Grecja - rejon zatoki korynckiej. W tym rejonie, uczniowie kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki odbędą część swojej śródrocznej praktyki zawodowej w greckich firmach oraz będą mieć miejsce zakwaterowania.

DRUKI REKRUTACYJNE ERASMUS+2020

1. REGULAMIN REKRUTACJI - PDF.

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - DOC

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.