Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej www.zs3.bochnia.pl

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.zs3.bochnia.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 14 612 27 70

Fax: +48 14 612 27 79

Strona www: www.zs3.bochnia.pl

Adres e-mail: zs3@powiat.bochnia.pl

Adres korespondencyjny: ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25

Strona internetowa www.zs3.bochnia.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część załączników jest w postaci skanów
 3. brak struktury nagłówków w artykułach
 4. filmy i zdjęcia w galeriach nie posiadają odpowiedniego opisu i transkrypcji.

Ułatwienia na stronie internetowej www.zs3.bochnia.pl

 • wysoki kontrast
 • odwrócony kontrast
 • skalę szarości
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • zmian czcionki na bardziej czytelną
 • zatrzymanie ruchu
 • podkreślenia linków

 Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Czekaj

e-mail: zs3@powiat.bochnia.pl

Telefon: 14 6122779

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ulicy Krakowskiej 20 nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wejście do budynku wyposażone jest jednak w podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.