Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia - 2019

ERASMUS+2019

Podsumowanie i upowszechnienie rezultatów projektu z programu Erasmus+

   2018-1-PL01-KA102-049469

5 grudnia 2019 r. na sali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Bochni odbyło się spotkanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu z programu Erasmus+ „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia”, który był realizowany w Szkole od grudnia 2018 r. Po zaprezentowaniu przez dyrektora szkoły Piotra Czekaja rezultatów projektu i podsumowaniu wszystkich działań towarzyszących jego realizacji, uczniowie otrzymali dokumenty potwierdzające ich udział w praktykach w zagranicznym przedsiębiorstwie z elementami systemu ECVET, dokument Europass Mobilność, potwierdzenie udziału w kursach językowych  i przygotowaniu kulturowym. Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w programie uczniowie otrzymali z rąk Pana Starosty Adama Korty, wicestarosty Ryszarda Drożdżaka i dyrektora szkoły Piotra Czekaja. Głównym celem projektu było zrealizowanie zagranicznego stażu zawodowego dla uczniów, podczas którego mieli oni podwyższyć swoje kompetencje zawodowe, językowe i społeczne, zdobyć nowe doświadczenia zawodowe w branży gastronomicznej, hotelarskiej i ekonomicznej a także zrealizować część, przewidzianej podstawą programową kształcenia w zawodzie, praktyki zawodowej. Pierwsza wyjazd, czyli tzw. mobilność edukacyjna projektu „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia” dla 42 uczniów, odbyła się w okresie od 23.09.2019 r. do 04.10.2019 r. druga, dla 44 uczniów od 07.10.2019 r. do 18.10.2019 r. W ramach całego przedsięwzięcia, uczniowie kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik ekonomista, odbyli dwutygodniowe zagraniczne staże w greckich zakładach pracy. Praktyki zawodowe uczniów technikum, to element obowiązkowy w programie nauczania dla zawodu. Stanowią one uzupełnienie wiedzy nabywanej w trakcie zajęć teoretycznych. Realizacja praktyk w ramach stażu zagranicznego, stanowi dużą wartość dodaną do kształcenia w szkole, uzyskiwaną przez poznanie zagranicznych standardów branżowych, oraz zasad organizacji europejskich przedsiębiorstw. Staż zagraniczny, dał możliwość pracy w międzynarodowym zespole i poznania specjalistycznego słownictwa zawodowego w języku angielskim. Praktyka w zagranicznym zakładzie pracy była nie tylko doskonaleniem kompetencji zdobytych w szkole, ale ich znaczące poszerzenie o poszukiwane na rynku pracy umiejętności dodatkowe, jak znajomości języka angielskiego, obycie kulturowe i obyczajowe i jakże przydatne dziś dla młodych ludzi,  szeroko pojęte kompetencje społeczne.               „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia” to już kolejny – szósty projekt unijny  realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w formie wyjazdu zagranicznego. W poprzednich latach (2009-2017) przeprowadzono także projekty – „Dekoracje godne Nobla” (Niemcy), „Hotel, restauracja, sklep- bez barier” (Niemcy), „Kulinarna podróż do Saksonii” (Niemcy), „Artysta w Kuchni” i „Artysta w Kuchni II” (Grecja). Na ich realizację z budżetu programów edukacyjnych Unii Europejskiej wykorzystano kwotę ponad 750 tysięcy euro. Dotychczasowe doświadczenia szkoły potwierdzają, że taka forma podnoszenia kompetencji zawodowych uczniów jest doskonałym elementem kształcenia zawodowego oraz rozwoju lokalnej gospodarki, której przyszłością będą także absolwenci Zespołu Szkół nr 3 w Bochni. Uczestnictwo uczniów w zagranicznych stażach zawodowych jest bezpłatne i w całości finansowane ze środków programu Erasmus+.  Podstawowym kryterium wyboru uczestników tego typu projektów są wyniki w nauce, głównie z przedmiotów zawodowych. Szansa wyjazdu na kilkutygodniową praktykę, jest więc dodatkową motywacją do systematycznej nauki, uzyskiwania coraz lepszych wyników nauczania i nauki języków obcych. Wyjazd na praktyki zagraniczne poprzedziło odpowiednie przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Uczestnicy brali udział w kursie językowym, który obejmował zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz z podstaw języka greckiego. Wszyscy uczestnicy w ramach przygotowania kulturowego i edukacyjnych odwiedzili firmy z branży żywnościowej – fabrykę oliwy i fety, winiarnię oraz destylarnię regionalnego Tsipouro. Czas wolny od zajęć objętych planem praktyk, wykorzystywany był na realizację wycieczek kulturowych. W programie znalazły się Meteory, Wyspa Skiathos, Park Narodowy Olimpu, Wąwóz rzeki Enipeas, Saloniki, oraz miasteczka Litochoro, Pantaleimon i Platamonas. Na zakończenie projektu uczniowie przygotowali prezentację multimedialną podsumowującą ich udział w wyjazdowych praktykach, w której podkreślali, że ich uczestnictwo w zagranicznym stażu to cenna przepustka do dalszej profesjonalnej kariery. Uczestnikami projektu byli: - uczniowie klas II i III kształcący się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych: Chossaja Katarzyna, Czarnota Kamila, Czerwiński Wojciech, Filipczyk Szczepan, Grabarz Tomasz, Hnatów Kasper, Jodłowska Izabela, Kłuś Patrycja, Kuźma Zuzanna, Łosik Igor, Plesińska Aleksandra, Rosiek Michał, Rzucidło Małgorzata, Stokłosa Justyna, Wojcieszek Zuzanna, Wójcik Magdalena, Kokoszka Marta, Mizera Katarzyna, Cygan Daniel, Gądek Natalia, Gicala Klaudia, Gicala Natalia, Grodzka Karolina, Hejmo Angelika, Jasiołek Magdalena, Krawiec Weronika, Liszka Agnieszka, Nizioł Izabella, Nosalska Anna, Przytuła Anna, Rydz Natalia, Słowiak Natalia, Sotwin Aleksandra, Syrkiewicz Klaudia, Tobiasz Mateusz, Kossakowska Małgorzata; technik hotelarstwa: Czoch Natalia, Długosz Natalia, Goryczko Karolina, Grabarz Oliwia, Kica Agata, Król Kewin, Majta Gabriela, Więcław Adrian, Czesak Renata, Bialik Aleksandra, Bienias Patrycja, Czuban Karolina, Kaczmarczyk Klaudia, Kaczor Małgorzata, Krokosz Natalia, Lekka Małgorzata, Migdał Martyna, Sysło Urszula i technik ekonomista: Fortuna Julia, Gawłowicz Weronika, Grzesik Joanna, Janas Dariusz, Jawień Kamila, Kopacz Klaudia, Krzyżanowska Daria, Mikler Karolina, Mucha Sylwia, Poradowska Monika, Przybyła Karolina, Sowa Adrian, Tomala Magdalena, Gawlik Klaudia, Sutor Julia, Wójcik Karolina, Jędryczka Karolina, Kaim Magdalena, Korta Milena, Kotlińska Klaudia, Król Sylwia, Kukla Klaudia, Lalik Paulina, Legin Paulina, Pijanowska Gabriela, Sobaś Agnieszka, Stachel Paulina, Synowiec Kinga, Śliwa Magdalena, Wełna Barbara, Kurek Paulina, Zapiór Oliwia. .....................................................................................................................................................................

 Program Erasmus+  22 września grupa 42 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Bochni kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa wyjechało na 2 tygodniowy staż zawodowy do Grecji. Celem głównym wyjazdu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, kompetencji językowych oraz zrealizowanie części obowiązkowej, przewidzianej w podstawie programowej praktyki zawodowej w rzeczywistych warunkach pracy. W czasie wolnym uczniowie odwiedzą najciekawsze miejsca regionu, poznają kulturę i tradycje greckie. Wyjazd na staż do Grecji jest możliwy dzięki programowi Erasmus+ oraz dotacji jaką otrzymała Szkoła na realizację swojego autorskiego projektu "Zagraniczny staż zawodowy - ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia" 2018-1-PL01-KA102-049469. Kwota na realizację staży zawodowych dla 86 uczniów otrzymana z programu Erasmus+ to 150 000 Euro.   Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Zdjęcie uczniów w autobusieZdjęcie z parkingu przed wyjazdem na wyprawęZdjęcie z parkingu przed wyjazdem na wyprawę

=======================================================================

"Zagraniczny staż zawodowy - ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia"

2018-1-PL01-KA102-049469

REGULAMIN REKRUTACJI NA STAŻ ZAWODOWY - GRECJA 2019 - POBIERZ

Rekrutacja do 22.02.2019 r - formularz rekrutacyjny -

POBIERZ !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni otrzymał dotację w wysokości 150 tys. euro dla swojego projektu doskonalenia umiejętności praktycznych uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Doskonalenie umiejętności zawodowych będzie realizowane na zagranicznych stażach zawodowych w krajach UE.

Projekt pt. „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II” przedstawiony do oceny przez komisję konkursową w bieżącym roku jest kontynuacją obecnie realizowanego w szkole projektu z programu Erasmus+ z konkursu w roku 2018. Jego celem jest przede wszystkim kształtowanie kompetencji zawodowych i językowych, ale również kompetencji kulturowych i społecznych uczniów „Ekonomika”. Wszystkie działania projektowe służą realizacji najważniejszego celu projektu a mianowicie odbycie dwutygodniowego stażu zawodowego przez uczniów technikum w zagranicznym przedsiębiorstwie. – Wszystkie zaplanowane w projekcie zajęcia dydaktyczne, zajęcia praktyczne, spotkania, wyjazdy edukacyjne i kulturowe zostały wysoko ocenione przez zespół oceniający, co skutkowało przyznaniem najwyższego możliwego dofinansowania naszego projektu, które cieszy nas tym bardziej, że w tym roku rekordowa ilość szkół wnioskowała o dofinansowanie swoich planów dotyczących szkolenia zawodowego. O takie środki finansowe wnioskowało bowiem aż 1035 szkół i instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym z całej Polski a bezpośrednie dofinansowanie z programu Erasmus+ dostało tylko 287 szkół, z czego dofinansowanie maksymalne uzyskało 161 placówek – mówi Piotr Czekaj, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni. Udział uczniów w projekcie jest oczywiście całkowicie bezpłatny. Przed stażem uczestnicy mają zaplanowany intensywny kurs języka angielskiego zawodowego i języka kraju docelowego, zajęcia kulturowe i pedagogiczne, które częściowo zrealizowane będą również zagranicą m.in. poprzez weekendowe wycieczki do najciekawszych i najważniejszych zakątków kraju partnera. Planowane staże zawodowe w ramach tego działania najprawdopodobniej odbędą się w greckich hotelach, restauracjach i instytucjach finansowych. – Każdy uczestnik takiego projektu będzie miał okazję zapoznania się z pracą i z podejściem do obowiązków służbowych w różnych obiektach hotelarsko-gastronomicznych i finansowych, o różnej specyfice i wielkości. Uczestnicy stażu będą mogli włączyć się bezpośrednio w normalną pracę w przedsiębiorstwach u naszych zagranicznych partnerów, przez co dodatkowo zwiększą swoje kompetencje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne – napisano w założeniach projektu. Celem projektu jest również:
  • zdobycie certyfikatu Europass Mobilność – jest to dokument potwierdzający realizację kształcenia zawodowego poza granicami kraju macierzystego;
  • zdobycie certyfikatu z zakładu pracy, w którym uczestnik odbywa staż;
  • zdobycie dokumentu potwierdzającego zagraniczne kwalifikacje z zastosowaniem elementów systemu ECVET;
  • zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej, określonej w podstawie programowej;
  • doskonalenie umiejętności językowych uczestnika.
Projekt z tegorocznego konkursu jest przewidziany do realizacji na lata szkolne 2019-2021 dla uczniów technikum, zarówno tych po szkole podstawowej, jak i gimnazjum. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.  

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.