Szkoły dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Charakterystyka:  4-letnie liceum ogólnokształcące przygotowuje absolwentów zasadniczych szkół zawodowych do uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego. Absolwent ZSZ i Branżowej Szkoły I st. uzyskują wykształcenie średnie i kończąc odpowiedni kurs kwalifikacyjny automatycznie uzyskuje tył technika w danym zawodzie. Okres nauki: 4 lata - absolwent ZSZ i BS I st. przyjmowani są do kl. II Opłaty: Szkoła BEZPŁATNA Perspektywy kształcenia: Absolwenci liceum po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych lub uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje na zawodowych kursach kwalifikacyjnych. Program nauczania uzupełniającego liceum obejmuje następujące przedmioty:
 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Matematyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Fizyka z astronomią
 • Biologia
 • Chemia
 • Geografia
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy przedsiębiorczości
Rekrutacja -  maj / czerwiec 2020.  Początek zajęć - 4,5 wrzesień 2020 r.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych

w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.

kształcimy w zawodach:  1. Opiekun Medyczny - 1 rok ( 2 semestry) - forma zaoczna - piątek sobota 2. Technik masażysta - 2 lata - 4 semestry - forma stacjonarna Opiekun Medyczny - poznasz zasady i nauczysz się wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych,  czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną. Zapoznasz się z informacjami zakresu zdrowia publicznego, anatomii i fizjologii człowieka, z elementami udzielania pierwszej pomocy, z zarysem psychologii i socjologii, z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia, z podstawami przedsiębiorczości, podstawami języka migowego, aby lepiej pomagać potrzebującym. Nauka  języka obcego w ochronie zdrowia pozwoli Ci np. wykonywać pracę za granicą czy opiekować się obcojęzycznymi pacjentami przebywającymi w Polsce. Zdobędziesz przede wszystkim wiedzę praktyczną  i umiejętność pracy w zespole oraz wszystkie niezbędne wiadomości i umiejętności aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Przyjdź do Nas i zdobądź zawód, na który jest bardzo duże zapotrzebowanie na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Nauka w szkole jest BEZPŁATNA. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie wykształcenia średniego  - matura nie jest wymagana. Zajęcia prowadzą profesjonalni wykładowcy i praktycy z dużym doświadczeniem. Lekcje odbywają się w piątki od 15.10 do 20.05 i w soboty od 8.00 do 15.00. Egzamin zawodowy:  organizowany jest na terenie Szkoły przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Składa się z części pisemnej i praktycznej. Dotychczasowa zdawalność słuchaczy -  100 %. Słuchacz otrzymuje tytuł zawodowy - Opiekun Medyczny. Perspektywy pracy: szpitale, hospicja, domy pomocy społecznej, przychodnie, sanatoria, własna działalność gospodarcza. Rekrutacja -  maj / czerwiec 2020.  Początek zajęć - 4,5 wrzesień 2020 r.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.