Dekoracje godne Nobla – 2009-2010

Leonardo da Vinci / Erasmus + / POWER

Zdjęcie grupowe w Niemczech

Podsumowanie projektu z programu Erasmus + realizowanego

w Zespole Szkół nr 3 w Bochni.

Projekt „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II” nr 2019-1-PL01-KA102-063371 był realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni od 1 października 2019 do 31 grudnia 2020 r. Projekt realizowano w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Na realizację dwóch mobilności zagranicznych, podróży oraz przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego dla 86 uczniów Szkoła otrzymała prawie 150 tyś. euro. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz zdobycie przez nich nowych doświadczeń zawodowych w branży gastronomicznej, hotelarsko – turystycznej i ekonomicznej, a także zrealizowanie części praktyki zawodowej przewidzianej podstawą programową kształcenia w zawodzie. Pierwsza mobilność edukacyjna projektu „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II” dla 43 uczniów, została zrealizowana w okresie od 14.09.2020 r. – 25.09.2020 r. druga, dla kolejnej grupy uczniów od 28.09.2020 r. – 09.10.2020 r. W ramach całego przedsięwzięcia uczestnicy w w/w zawodach odbyli dwutygodniowe zagraniczne staże w greckich zakładach pracy usytuowanych nad Zatoką Koryncką. Praktyki zawodowe uczniów technikum, to element obowiązkowy w programie nauczania dla zawodu. Stanowią one uzupełnienie wiedzy nabywanej w trakcie zajęć teoretycznych. Realizacja praktyk w ramach stażu zagranicznego stanowi dużą wartość dodaną, uzyskiwaną przez poznanie zagranicznych standardów branżowych oraz zasad organizacji europejskich przedsiębiorstw. Staż zagraniczny daje możliwość pracy w międzynarodowym zespole i poznania specjalistycznego słownictwa zawodowego w języku angielskim. Praktyka w zagranicznym zakładzie pracy jest to zatem nie tylko doskonalenie kwalifikacji zdobytych w szkole, ale ich znaczące poszerzenie o poszukiwane na rynku pracy umiejętności dodatkowe, jak znajomości języka angielskiego, obycie kulturowe i obyczajowe i  jakże przydatne dziś dla młodych ludzi,  szeroko pojęte kompetencje społeczne. „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia, to już kolejny - siódmy projekt unijny  realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w formie wyjazdu zagranicznego. W poprzednich latach (2008-2019) przeprowadzono także projekty - „Dekoracje godne Nobla” (Niemcy), „Hotel, restauracja, sklep- bez barier” (Niemcy), „Kulinarna podróż do Saksonii” (Niemcy), „Artysta w Kuchni” i „Artysta w Kuchni II” (Grecja), „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia”(Grecja). Na ich realizację z budżetu programów edukacyjnych Unii Europejskiej wykorzystano kwotę ponad 900 tysięcy euro. Dotychczasowe doświadczenie potwierdzają, że taka forma podnoszenia kompetencji zawodowych uczniów jest doskonałym elementem kształcenia zawodowego oraz rozwoju naszej lokalnej gospodarki, której przyszłością będą Ci młodzi ludzie - absolwenci Zespołu Szkół nr 3 w Bochni” – podkreśla dyrekcja szkoły. Uczestnictwo uczniów w zagranicznych stażach zawodowych jest bezpłatne i w całości finansowane ze środków programu Erasmus+.  Podstawowym kryterium wyboru uczestników są wyniki w nauce, głównie z przedmiotów zawodowych. Szansa wyjazdu na kilkutygodniową praktykę, jest więc dodatkową motywacją do systematycznej nauki, uzyskiwania coraz lepszych wyników nauczania i nauki języków obcych. Wyjazd na praktyki zagraniczne poprzedziło odpowiednie przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Uczestnicy wzięli udział w kursie językowym, który obejmował zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz z podstaw języka greckiego. Ponadto odbyły się  zajęcia  przybliżające młodzieży obyczajowość, tradycję oraz historię Grecji. Młodzież realizowała program stażu pod nadzorem specjalistów z dziedziny gastronomii, hotelarstwa i ekonomii.  Praca w restauracji dała możliwość zapoznania się z lokalnymi surowcami oraz recepturami potraw z karty menu restauracji. Uczniowie czynnie uczestniczyli w przygotowywaniu tradycyjnych i najpopularniejszych potraw greckich i kuchni śródziemnomorskiej. Wszyscy uczestnicy przeszli także szkolenie z zakresu obsługi profesjonalnego sprzętu kuchennego, barowego, poznawali zasady przygotowywania sali konsumenckiej oraz obsługi klienta. Oprócz doskonalenia umiejętności zawodowych, obsługa klientów restauracji dawała uczestnikom stażu możliwość komunikacji w języku angielskim, a przez to doskonalenia swoich umiejętności językowych. W recepcji hotelowej, uczniowie klas hotelarskich i turystycznych, doskonalili umiejętności obsługi programów rezerwacyjnych i obsługi gości hotelowych. W ramach swoich praktyk uczestnicy z branży hotelarskiej uczestniczyli także w pracy służby pięter, przygotowując pokoje hotelowe do przyjęcia gości. Uczniowie w zawodzie technik ekonomista swój staż odbywali pod nadzorem firmy zajmującej się obsługą księgową różnych instytucji. W ramach swoich praktyk poznawali zasady obsługi programu księgowo – finansowego i doskonalili umiejętności sporządzania dokumentów księgowych i rachunkowych, poznawali zasady pracy w dziale HR i płac oraz archiwizacji dokumentacji. Poznali także grecki system podatkowy oraz zasady rozliczeń międzynarodowych. Wszyscy uczestnicy w ramach przygotowania kulturowego i edukacyjnych odwiedzili firmy z branży żywnościowej – fabrykę oliwy, winiarnięCzas wolny od zajęć objętych planem praktyk, wykorzystywany był na realizację wycieczek turystyczno-kulturowych. W programie znalazły się wycieczki do Aten, Delf, Erratini oraz klimatyczne i urokliwe miasteczka Nafpaktos i Galaxidy, oraz rejs po Kanale Korynckim. Na zakończenie projektu uczniowie przygotowali prezentację multimedialną podsumowującą ich udział w wyjazdowych praktykach, w której podkreślali, że ich uczestnictwo w zagranicznym stażu to cenna przepustka do dalszej profesjonalnej kariery. Ze względu na zagrożenie epidemiczne i brak możliwości organizacji zgromadzeń, nie zorganizowano tradycyjnego spotkania upowszechniającego rezultaty projektu, które było zaplanowane na początek grudnia w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni. Prezentacje upowszechniające rezultaty projektu zaprezentowane zostaną na stronie internetowej szkoły i w ten sposób udostępnione będą społeczności lokalnej. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa w stażu zagranicznym z elementami systemu ECVET (europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym), oraz certyfikat uczestnictwa w przygotowaniu językowym i kulturowym. Dodatkowym potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji oraz doświadczenia jest certyfikat Europass Mobilność (potwierdzenie odbycia stażu zawodowego w innym kraju europejskim). Uczestnikami projektu byli: - uczniowie klas II i III kształcący się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych: Bajda Adrianna, Burkowicz Patrycja, Cierniak Justyna, Cudejko Patrycja, Cygan Klaudia, Czekaj Kamila, Dziedzic Gabriela, Kuczek Maria, Marzec Kinga, Mus Amelia, Myszkowski Kamil, Nowak Łukasz, Osyszko Konrad, Paruch Wiktoria, Pytka Jakub, Sekman Jakub, Surma Patrycja, Wesołowska Małgorzata, Antończyk Agnieszka, Bartkowicz Monika, Chłopek Marcin, Chrząścik Zuzanna, Czekaj Dominik, Daniel Magdalena, Dragan Mateusz, Durbacz Natalia, Kowalczyk Klaudia, Machaj Piotr, Słonina Emilia, Woźniak Urszula, Gacek  Monika, Palonek Julia, Smulska Maria, Górka Karol, Strugała Julia, Tobiasz Antonina; technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki: Bałut Wiktoria, Czoch Oliwia, Flasza Anna, Gacek Aleksandra, Gniady Karolina, Gołdas Zuzanna, Kaźmirek Gabriela, Klasa Kinga, Kuternoga Wioletta, Matusik Joanna, Puto Aleksandra, Samek Klaudia, Żuchowska Julia, Bakalarz Marzena, Brzegowa Martyna, Ból Kinga, Cięciel Katarzyna, Gołdas Izabela, Janiczek Gabriela, Lis Gabriela, Łosik Paula, Mroczek Katarzyna, Paluch Weronika, Polinierska Jagoda, Wieciechowska Karolina, Wnęk Sylwia, Wołek Magdalena  i technik ekonomista: Adamska Joanna, Gacek Wiktoria, Górka Justyna, Grozień Gabriela, Hojniak Gabriela, Kamyczek Aleksandra, Kostuch Maria, Majta Natalia, Mochel Edyta, Piechnik Ewelina, Sędzik Alicja, Trojan Agata, Brydniak Aleksandra, Fortuna  Monika, Kowalczyk Agnieszka, Lenart Wioletta, Mech Magdalena, Mucha Monika, Pawlina Gabriela, Rejduch Zuzanna, Tasior Justyna, Tracz Iwona, Zając Klaudia. Opiekunami uczniów podczas wyjazdu byli nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Bochni: Elżbieta Kokoszka, Magdalena Hernik i Anna Małyszek. Link do fotorelacji z mobilności  - wrzesień i październik 2020 r.  Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

............................................................................................

„Kulinarna Europa - szansa na rozwój”

Nr projektu - 2016-1-PL01-KA102-025908

 Projekt Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Secemin pod nazwą “Kulinarna Europa - szansa na rozwój” finansowany przez Program Erasmus+ umożliwił w 2017 roku odbycie praktyk w Grecji w miejscowości Nea Mesagkala 29 uczniom ZS nr 3 w Bochni.

          Praktyki unijne w ramach Programu Erasmus+ umożliwiają uczniom szczególnie z małych i średnich miejscowości zdobycie doświadczenia w międzynarodowym zespole. Jest to bardzo cenne doświadczenie, a dla wielu jedyna okazja, by poznać procedury europejskich firm i rozwinąć praktyczną znajomość języka obcego. Dlatego właśnie uczestnicy takich praktyk mogą stać się cennymi pracownikami w swojej branży.           Obecność na rynku pracy absolwentów szkół zawodowych zasadniczych  i technicznych, którzy odbyli praktyki zagraniczne jest niesłychanie ważna, jeśli chcemy, by usługi świadczone przez polskie przedsiębiorstwa były na europejskim poziomie, a polskie firmy mogły skutecznie konkurować na europejskim rynku. Przykładem mogą być usługi gastronomiczne i hotelarskie. Projekt Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Secemin pod nazwą “Kulinarna Europa - szansa na rozwój” umożliwił w 2017 roku odbycie praktyk w dniach 1-14 maja, w Grecji 29 uczniom Zespołu Szkół nr 3 o kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.           Wspominany projekt o numerze: 2016-1-PL01-KA102-025908 był realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+: „Kształcenie  i szkolenia zawodowe”. Jest to inicjatywa mająca na celu zwiększenie kompetencji młodzieży uczącej się również poza wielkimi ośrodkami miejskimi. Programem Erasmus+ zarządza w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Uczestniczyli  w nim uczniowie przede wszystkim z małych miejscowości, tj. mieszkańców powiatu bocheńskiego.

Pobierz raport - "Kulinarna  Europa - szansą na rozwój"

   dziewczyny w strojach kucharskich

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Podsumowanie projektu „Doświadczenie przede wszystkim – organizacja staży zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów” ZS nr 3 w Bochni.

W ramach projektu „Doświadczenie przede wszystkim – organizacja staży zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów” 29 uczniów z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni uczestniczyła w praktykach zawodowych w Grecji. Wyjazd odbył się w dwóch turach.  Pierwsza grupa liczyła 11 osób, natomiast druga grupa 18 osób. W całym projekcie uczestniczyło 22 uczniów z profilu hotelarskiego, oraz 7 uczniów z profilu gastronomicznego. Idea projektu polega na poznaniu zasad funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw branży hotelarskiej i gastronomicznej, przełamaniu bariery językowej (przyswajaniu specjalistycznego słownictwa dla danej branży), wykształceniu postaw przedsiębiorczych i mobilnych. Koncept ma na celu zwiększenie determinacji uczniów, wiary we własne możliwości i poprawę samooceny. Udział w praktykach zawodowe, to nie tylko praca i nauka. Program zakłada również poznanie atrakcji turystycznych, kultury, tradycji oraz historii. Uczestnicy zawierają nowe znajomości, często przyjaźnie, które trwają przez długie lata. Wyjazd na praktyki zagraniczne przyczynił się do zwiększenia otwartości i tolerancji uczestników oraz uwrażliwił na różnice mentalne i kulturowe. Dzięki zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania firm zagranicznych branży hotelarskiej i gastronomicznej, uczestnikom projektu łatwiej będzie poruszać się na zagranicznym rynku pracy. Wszyscy uczestnicy na zakończenie projektu otrzymują certyfikaty Europass, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabierają postać formalną  i uznawaną przez europejskich pracodawców. Zasadniczymi celami projektu były:

 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów;
 • poznanie zasad funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw z branży hotelarskiej i gastronomicznej;
 • przełamanie bariery językowej (podniesienie umiejętności posługiwania się językami obcymi);
 • poprawa samooceny, kształtowanie postaw asertywnych;
 • zdobycie doświadczeń międzykulturowych.

Cele te zrealizowaliśmy poprzez:

 • zdobycie przez uczestników praktycznego doświadczenia w branży hotelarskiej i gastronomicznej w środowisku międzynarodowym. Cała przyswojona wiedza została potwierdzona certyfikatami Europass – Mobilność oraz certyfikatami uczestnictwa;
 • skłonienie do otwartości i współpracy dzięki przygotowaniu kulturowo – pedagogicznemu zrealizowanemu przed wyjazdem przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni;
 • poznanie podstaw komunikacji w języku greckim – dzięki zajęciom z przygotowania językowego w miejscu odbywania stażu;
 • zaznajomienie uczestników z działalnością greckich firm z branży hotelarskiej oraz gastronomicznej;
 • przełamanie blokady językowej w zakresie posługiwania się słownictwem specjalistycznym – zajęcia z przygotowania językowego organizowanego w szkole przed wyjazdem.

Wszystkie zakładane w projekcie cele zostały w pełni osiągnięte. Udział w stażu zagranicznym  dostosował wiedzę oraz umiejętności uczniów do wymagań współczesnego rynku pracy, wzmacniając tym samym ich szanse na zatrudnienie w Polsce oraz za granicą. Uczestnictwo w praktykach zawodowych pozwoliło uczniom poszerzyć doświadczenie w zawodzie hotelarza i gastronoma. W pierwszym przypadku były to przede wszystkim zadania dotyczące kompetentnej i fachowej obsługi hotelarskiej. Uczestnicy odbywający praktykę hotelarską w Grecji, której rynek turystyczny jest bardzo dobrze rozwinięty, pozyskali wiele cennych umiejętności, które mogą wykorzystać w polskim sektorze np. przy obsłudze zagranicznych gości hotelowych. W drugim przypadku było to szlifowanie rzemiosła i rozwój umiejętności manualnych oraz  przygotowywanie produktów greckich, które cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Pozyskane umiejętności wzmacniają ich konkurencyjność na rynku pracy. Uczniowie poza umiejętnościami i kwalifikacjami branżowymi, pozyskali szereg kompetencji osobistych oraz kulturowych między innymi wzrost pewności siebie, czy umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Kika Mobility Center – nasz partner zagraniczny, mający bardzo duże doświadczenie w organizacji praktyk zagranicznych, odpowiedzialna była za organizację praktyk zawodowych oraz ich monitoring, w tym dbanie o prawidłowy przebieg praktyk - zgodny z programem stażu. Dzięki dużemu doświadczeniu w organizacji mobilności zawodowych zagwarantowali wysoki standard nauczania. Dużym wsparciem merytorycznym w zakresie kształcenia zawodowego wykazał się również Zespół Szkół Nr. 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni. Wszyscy partnerzy projektu aktywnie uczestniczyli w każdym etapie realizacji projektu, co mocno wpłynęło na wysoką jakość zorganizowanych praktyk. Osiągnięcie wszystkich celów projektu mocno przyczyniło się podniesienia kwalifikacji zawodowych i umiejętności uczniów. Wiedza którą  zdobyli uczestnicy projektu, ma swoje odzwierciedlenie w certyfikatach Europass, które zostaną  wręczone  na zakończenie projektu. Uczestnicy certyfikaty te mogą zaprezentować potencjalnym pracodawcom, zwiększając tym samym swoje szanse zatrudnienie. Realizacja projektu wspólnie z organizacją grecką przyczyniła się do polepszenia kompetencji interkulturowych wszystkich trzech stron, co znalazło pozytywne odzwierciedlenie w dalszych planach dotyczących praktyk zawodowych w Grecji. ENG As part of the project "Experience primarily - organization of professional internships in foreign companies for students", 29 students from the prof. Jozef Tischners’ School Complex No. 3 in Bochnia participated in the internship which was based in Greece. Internship took place in two rounds. The first group consisted of 11 people, while the second group of 18 people. The entire project involved 22 students from the hospitality profile, and 7 students from catering profile. The idea of the project is to familiarize participants with the functioning of foreign hotel industry and catering business, to overcome the language barrier - consolidation of specialized vocabulary of the trade (acquisition of specialized vocabulary for the industry) and to shape entrepreneurial and mobile attitudes. The concept aims to increase students' determination, self-confidence and self-esteem. Participation in the project is not only working and studying. The program assumes also cognition of tourist attractions, culture, tradition and history. Participants establish new friendships that last for many years. Internship abroad contributed to greater openness, tolerance and raised awareness on mental and cultural differences. Owing to the knowledge of operation of foreign companies in the hotel and catering industry, participants will be able to move around the EU labor market easily. At the end of professional practice, participants receive Europass certificate, whereby acquired by the students skills and qualifications receive formal character, recognizable by European employers. The primary objectives of the project are:

 • Increasing the professional qualifications of the students;
 • Learning the principles of operation of foreign companies in the hospitality and catering industry;
 • Breaking the language barriers (increasing the skills in foreign languages);
 • Shaping self-esteem and assertive attitudes;
 • Getting intercultural experiences.

These objectives are being realized by:

 • Getting by the participants practical experience in the hotel and restaurant in an international environment. The whole assimilated knowledge will be certified by the Europass - Mobility certificates and certificates of participation;
 • Encouraging openness and cooperation by the cultural - pedagogical preparation classes before leaving provided by teachers of the prof. Jozef Tischners’ School Complex No. 3 in Bochnia;
 • Learning the basics of communication in Greek by the classes of linguistic preparation in the place of internship;
 • Familiarizing the participants with the operation of Greek companies in the hospitality and catering industry;
 • Breaking the language blockade in the use of specialized vocabulary - classes of language preparation organized at school before the internship.

All the established project objectives were fully achieved. Participation in the internship abroad adapted students’ knowledge and skills to the requirements of the modern labor market, thereby enhancing their chances of employment in Poland and abroad. Participation in apprenticeships allowed students to expand the experience in the profession hotelier and restaurateur. In the first case, there were primarily tasks for the competent and professional customer service in hospitality. Participants held practice in Greece, where the tourist market is very well developed and acquired many valuable skills that they can use in the Polish sector, eg. in handling foreign guests. In the second case, it was grinding craft, development of manual skills and preparation of Greek products, which are becoming more popular in Poland. Acquired skills enhance participants’ competitiveness in the labor market. Students except the professional skills and qualifications, acquired a series of personal and cultural competencies, inter alia, increase self-confidence and the ability to cope with difficult situations. Kika Mobility Center - our foreign partner, which has extensive experience in organizing international practice, was responsible for organizing professional practicum as well as its supervision, that is, ensuring the course is compatible with the internship program. Thanks to their great competence in the organization of professional mobility there was a high standard of teaching. The high substantive support concerning vocational training was given by Jozef Tischners’ School Complex No. 3 in Bochnia. All project partners were actively involved in each stage of the project, what strongly affected to the high quality of organized internship. Achieving all the objectives of the project greatly contributed to improving professional qualifications and skills of the students. The knowledge they have gained participants in the project, is reflected in the Europass certificate, which will be presented at the end of the project. Participants certificates can present to potential employers, thus increasing their chances of employment. Implementation of the project with the Greek organization contributed to the improvement of intercultural competences of all three sides, which was positively reflected in further plans for professional practice in Greece.   Zdjęcie grupowe

Sprzątająca dziewczyna

Dziewczyna podlewa kwiatki

Sprzątająca dziewczyna

Zdjęcie grupowe na statku

Przygotowanie potraw

Zdjęcie grupowe

Dziewczyny w stroju kucharskim

..

................................................................................................................................................................................................

Kulinarna Praktyka – doskonały start na rynku pracy” - Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+.

      W terminie 27.04.2016 – 12.05.2016,  29 uczniów naszej szkoły wyjechało na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji w ramach projektu „Kulinarna Praktyka – doskonały start na rynku pracy”. Wyjazd obejmował swoim zakresem 80-godzinną praktykę dla uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Zagraniczna praktyka  miała na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia w branży hotelarskiej i gastronomicznej, wykształcenie postaw ułatwiających aktywne i skuteczne poszukiwanie pracy i awans zawodowy a także doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym. Podczas okresu trwania praktyk zawodowych piętnastu przyszłych hotelarzy uczyło się zasad house-keepingu dbając o czystość pokoi oraz przestrzeni  hotelowej  tak, by każdy z gości czuł się komfortowo. W trakcie szkolenia młodzież zdobyła również wiedzę dotyczącą obsługi recepcji. Młodzi ludzie dowiedzieli się w jaki sposób działa system rezerwacji hotelowej oraz jak prawidłowo obsługiwać klienta. Każda z osób przeszła szkolenie z zakresu gastronomii hotelowej oraz room-service. Grupa czternastu przyszłych kucharzy odbywała praktykę pod czujnym okiem szefa Dimitria. Młodzież uczyła się przygotowywać potrawy z mięsa, ryb czy nabiału oraz przyrządzać tradycyjne greckie przysmaki takie jak moussaka , gyros, souvlaki czy tzatziki.  Uczniowie poznali także tajniki obsługi klienta na sali konsumpcyjnej oraz przeszli szkolenie z zakresu przygotowywania napojów oraz systemu składania,  realizacji i rozliczania zamówień.  Wizytacja lokalnych przedsiębiorstw: gospodarstwa ekologicznego Fructus Olympo, plantacji kiwi czy winiarni Dougos umożliwiła im poznanie lokalnych produktów. W trakcie trwania praktyk zawodowych uczniowie obu kierunków wizytowali luksusowe obiekty hotelowe regionu: Posseidon Palace**** oraz Cronwell****, gdzie mieli okazję doświadczyć ich sposobu funkcjonowania oraz organizacji usług.  Młodzi ludzie odwiedzili także Uniwersytet Techniczny w mieście Larissa, gdzie porównywali standardy nauczania oraz wyposażenie sal warsztatowych w stosunku do tego co doświadczyli dotychczas w rodzimej placówce. Poza ciężką pracą uczniowie mieli także okazję poznać kulturę grecką. Umożliwiła im to realizacja programu kulturowego. Podczas jednego z weekendów uczniowie odwiedzili wyspę Skiathos. W trakcie pełnego werwy i zabawy rejsu młodzież miała okazję poznać greckie tańce i uczestniczyć w zabawach zapewnionych przez kapitana.  Wyspa zachwyciła ich niesamowitą atmosferą  wąskich uliczek i urokiem białych domków z niebieskimi okiennicami.  Kolejnego weekendu młodzież odwiedziła rejony równiny tesalskiej, gdzie miała okazję zwiedzić Meteory – prawosławne klasztory umiejscowione na szczytach skał z piaskowca.

Staż zawodowy zorganizowany został przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin przy wsparciu partnera greckiego  - Kika Mobility Center.  Po jego ukończeniu każdy z uczestników otrzymał certyfikat  odbycia praktyk oraz certyfikat Europass Mobilność potwierdzający nabyte umiejętności. Staż zrealizowany został ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+.

Zdjęcie grupoweZdjęcie grupowe na tle budynku Sprzątająca dziewczyna

Sprzątająca dziewczynaSprzątająca dziewczyna

Sprzątająca dziewczyna

Zdjęcie grupowe

Zdjęcie w kuchni

Przygotowanie potraw

Zdjęcie grupowe

Sprzątające dziewczyny

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+.

Dziewczyny ścielą łóżko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Europejski model kształcenia zawodowego w praktyce” - Portugalia 2016

W ramach projektu pt. ”Europejski model kształcenia zawodowego w praktyce” 30 uczniów hotelarstwa i 31 uczniów kształcących się w zawodach gastronomicznych Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni oraz Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej uczestniczyło w praktykach zawodowych w Portugalii i Grecji. Uczestnicy projektu wyjechali na 28 dniowy staż zawodowy w dwóch turach. Pierwsza grupa 10 uczniów hotelarstwa i 20 gastronomii z ZS nr.3 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Bochni odbywała praktyki w Portugalii, a druga grupa uczniów z ZS im. W. Witosa z Suchej Beskidzkiej w liczbie 20 hotelarzy i 11 gastronomów w Grecji. Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności zawodowej uczniów, dzięki zdobyciu praktycznego doświadczenia w branży hotelarskiej i gastronomicznej w środowisku międzynarodowym, oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów. Cele pośrednie tj. poznanie przez uczniów zasad funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw z branży hotelarskiej i gastronomicznej , przełamanie bariery językowej ( specjalistyczne słownictwo dla danej branży), wykształcenie postaw przedsiębiorczych i mobilnych oraz postaw asertywnych zwiększyły ich samoocenę i wiarę we własne możliwości.Zdjęcie grupowe na mieście Wyjazd młodzieży na praktyki zawodowe, to nie tylko nauka. Program prócz stażu obejmował również poznanie atrakcji turystycznych, kultury, tradycji, walorów turystycznych, historycznych i gospodarczych. Uczestnicy nawiązują znajomości , a często przyjaźnie, które są utrzymywane nawet po powrocie do kraju. Pobyt na stażu zagranicznym nauczył uczestników większej otwartości i tolerancji , uwrażliwił na różnice mentalne i kulturowe. Dzięki poznaniu zasad funkcjonowania firm zagranicznych w branży hotelarskiej, spożywczej i gastronomicznej , zainteresowanym uczestnikom projektu , łatwiej będzie poruszać się na zagranicznym rynku pracy. Cały wyjazd uczniów zostaje potwierdzony certyfikatami Europass, dzięki któremu nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabierają postać formalną i uznawaną u europejskich pracodawców. Projekt Erasmus+ został zorganizowany przez Firmę Grupa Montownia – koordynatora projektu oraz przez jednego z zagranicznych partnerów portugalskich Associação Intercultural Amigos da Mobilidade i Zespół Szkół Nr. 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.Zdjęcie grupowe na tle wyżyn W projekcie uczestniczyło 30 uczniów z ZS Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, 10 uczniów z klas o profilu hotelarskim i 20 uczniów klas o profilu gastronomicznym. W dniach od 27 czerwca do 26 lipca 2015 r. odbyło zagraniczne staże zawodowe w portugalskich przedsiębiorstwach. Głównym celem stażu było zwiększenie mobilności zawodowej uczniów. Cel ten został osiągnięty poprzez zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Na zakończenie praktyk uczniowie otrzymali certyfikaty Europass Mobility, które potwierdzają zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Ponadto staż w Portugalii wpłynął na inne, niezbędne umiejętności uczniów, takie jak: - poszerzenie wiedzy zawodowej; - poprawienie umiejętności posługiwania się j. angielskim (zajęcia przygotowawcze przed wyjazdem); - kształtowanie postaw asertywnych, ułatwiających skuteczne poszukiwanie pracy (np. podczas rozmów z przedsiębiorcami na lokalnym rynku pracy); - poznanie podstaw komunikacji w języku portugalskim (dzięki zajęciom z przygotowania językowego przed wyjazdem). Wszystkie założone w projekcie cele zostały w pełni osiągnięte. Udział w projekcie dostosował umiejętności uczniów do wymagań współczesnego rynku pracy zwiększając tym samym ich szanse na zatrudnienie. Uczniowie oprócz umiejętności i kompetencji branżowych sensu stricto, nabyli szereg kompetencji osobistych i kulturowych, takich jak wzrost pewności siebie, czy umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.Zdjęcie grupowe pod znakiem Hiszpania Udział w praktykach zawodowych pozwolił uczniom rozwinąć kompetencje zawodowe w zawodzie hotelarza i gastronoma. W pierwszym przypadku były to przede wszystkim zadania dotyczące prowadzenia i zarządzania obiektami hotelowymi, w tym profesjonalnej obsługi gości hotelowych. W drugim przypadku była to nauka rzemiosła i rozwijanie umiejętności manualnych oraz wykorzystywanie tradycyjnych metod produkcji żywności. Dzięki odbytym praktykom uczniowie podnieśli swoje kwalifikacje oraz swoją atrakcyjność na rynku pracy.Zdjęcie potraw Partner zagraniczny, grupa AIAM z Portugalii, która ma bardzo duże doświadczenie w organizacji staży zawodowych, odpowiedzialna była za organizację praktyk zawodowych oraz ich monitoring, w tym czuwanie nad ich przebiegiem zgodnie z programem stażu. Dzięki dużym kompetencjom w organizacji mobilności zawodowych zapewnili wysoki standard nauczania. Dużym wsparciem merytorycznym w zakresie kształcenia zawodowego wykazał się również Zespół Szkół Nr. 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni. Przeprowadzenie projektu wspólnie z organizacją portugalską wpłynęło na polepszenie kompetencji interkulturowych pracowników wszystkich trzech stron, co zaowocowało wspólnymi planami nawiązania innych form ponadnarodowej współpracy.Zdjęcie z dyplomem Analiza raportów potwierdza, że projekt wpłynął na rozwój zawodowy uczestników, gdyż wzbogacił ich o nowe umiejętności i wiedze fachową oraz zwiększył ich mobilność na rynku pracy. Jednym z najważniejszych faktów świadczących o sukcesie projektu jest to, że 97% uczestników wypełniających raporty uznało, że zdobyli umiejętności i kompetencje zawodowe, których nie zdobyliby bez wyjazdu na staż zagraniczny. Udział w stażu zawodowym znacząco podniósł ocenę własnych szans na zatrudnienie w Polsce. As part of the project entitled "The European model of vocational training in practice" 30 hospitality students and 31 students enrolled in the profession of gastronomy at the prof. Jozef Tischners School Complex No. 3 in Bochnia and the Wincenty Witos’ School Complex in Sucha Beskidzka participated in the internship which was based in Portugal and Greece. Project participants went on a 28-day work experience in two rounds. The first group of 10 hoteliers and 20 caterers from the prof. Jozef Tischners’ School Complex No. 3 held their practice in Portugal, and the second group of 20 hoteliers and 11 gastronomy students from Wincenty Witos’ School Complex were in Greece. The main objective of the project was to increase the occupational mobility of students by gaining practical experience in the hotels and restaurants in an international environment and increasing professional skills of students. The intermediate aims that were learning about the business principles of foreign companies in the hotel and catering industries, breaking the language barrier (specialized vocabulary for a given sector), shaping entrepreneurial, mobile and assertive attitudes increasing their self-esteem and self-confidence.Zdjęcie grupowe na mieście   Internship for young students is not just about education. Apart from the internship, the program also included visits to tourist attractions, experiencing culture, tradition, touristic, historical and economic values. Participants made connections and often friendships, which were maintained even after returning to the country. The International Internship helped participants to become more open and tolerant, raised awareness on mental and cultural differences. By understanding the principles of operation of foreign companies in the hospitality, food and catering industry, it will be easier for participants of the project to move around the foreign labor market. The internship was certified by Europass certificate, by which their acquired skills and qualifications took the formal form and became recognizable for the European employers. Erasmus + project was organized by Grupa Montownia – the project coordinator and one of the foreign partners of the Portuguese Associação Amigos da Intercultural Mobilidade and prof. Jozef Tischners School Complex No. 3 in Bochnia.Zdjęcie grupowe, w tle wyżyny   The project involved 30 students of prof. Jozef Tischners’ School Complex No. 3: 10 students from the hospitality profile and 20 students from catering profile. The internship took place in Portuguese companies from 27th of June 2015 to 26th of July 2015. The main purpose of the internship was to increase the professional mobility of students. This objective was achieved by the students getting a practical experience in the hospitality and catering industries. At the end of the practicum, students received Europass Mobility certificates, which confirm the new qualifications and skills gained. In addition, internship in Portugal influenced the other necessary skills of students, such as: - Increasing the professional qualifications of students; - Improving the skills in English language (preparatory classes before departure); - Shaping assertive attitudes to facilitate the effective job searching (e.g. during the interviews with employees on the local labor market); - Learning the basic communication in the Portuguese language (thanks to the apprenticeship language preparation classes on-site). All the established project objectives were fully achieved. Participation in the project adjusted students skills to the requirements of the modern labor market thereby increasing their employability. Students in addition to the skills and competences of industry in the strict sense, have acquired a series of personal and cultural skills, such as the increase in self-confidence or skills to cope with difficult situations.Zdjęcie grupowe pod znakiem Hiszpania Participation in this internship let students develop professional competence in the profession of Hotelier and Restaurateur. In the first case the primary tasks concerned the conduct and management of hotel facilities, including professional service of hotel guests. In the second case, it was perfecting the craft, manual skills development and using traditional methods of food production. Due to the internship, students raised their qualifications and their attractiveness in the labor market.Zdjęcie potraw AIAM – the foreign partner group from Portugal, which has extensive experience in organizing professional internships, was responsible for organizing professional practicum as well as its supervision, that is, ensuring the course is compatible with the internship program. Thanks to their great competence in the organization of professional mobility there was a high standard of teaching. The high substantive support concerning vocational training was given by Jozef Tischners’ School Complex No. 3 in Bochnia. Carrying out the project in cooperation with the Portuguese organization improved the intercultural competence of employees of all three organizations and it resulted in joint plans to establish other forms of transnational cooperation.Zdjęcie z dyplomem Reports analysis confirms that the project contributed to the professional development of participants, as well as enriched them with new skills, knowledge and increased their mobility in the labor market. One of the most important facts testifying to the success of the project is that 97% of participants filling reports claimed that they gained skills and professional competence, which would not be possible to win without an internship abroad. Participation in the internship significantly raised the assessment of their chances of employment in Poland. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów ZS nr 3 w projektach UE - Erasmus i PO WER - dotyczy projektów gdzie ZS nr 3 nie jest organizacją wysyłającą.

  

 § 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników  programu  ERASMUS  i PO WER", który jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach programu

 § 2.

Informacje o projekcie

 1. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską i sa realizowane w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) - Erasmus + i POWER
 2. Projekty skierowane są do uczniów klas technikalnych.

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie po otrzymaniu zaproszenia od organizacji wysyłającej do wspólnego realizowania projektu wymienionego w§ 2  ust.1.
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą – minimalny skład zespołu to 3 osoby.
 • Dyrektor Szkoły  – Piotr Czekaj
 • Wicedyrektor – Lucyna Korta
 • Kierownik szkolenia praktycznego – Alina Krakowska
 • Wicedyrektor – Małgorzata Pietraszko
 • Wychowawca klasy

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie stosowną  informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły a także           przez wychowawców klas 4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i  jest uczniem                   technikum. 5.Proces rekrutacji obejmuje:

 •  Złożenie kwestionariusza/ wniosku
 • akceptację poprawności wniosku przez Zespół Rekrutacyjny
 • ułożenie przez Zespół rekrutacyjny listy osób zakwalifikowanych wg. kryteriów
 •  średnia ocen
 •  ocena z zachowania
 • ocena z języka obcego
 • udział ucznia w życiu Szkoły
 • kary statutowe nałożone na ucznia
 • Zespół rekrutacyjny w doborze uczestników projektów może brać pod uwagę plany praktyk zawodowych i odstąpić od zasad ujętych powyżej.                                                                                              

 6. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz                                  umieszczeniem ich na stronie internetowej szkoły. 7 . Wyniki  rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne na poziomie szkoły. 8. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą jeszcze raz w procesie rekrutacyjnym na zasadach i                                  formularzach, określonych w założeniach do projektu danej organizacji wysyłającej. 9. Zakwalifikowanie ucznia do udziału w projekcie przez Szkolny Zespół Rekrutacyjny nie jest jednoznaczne z                                           zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. 10. Ostateczny udział ucznia potwierdza organizacja wysyłająca, która otrzymała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju                             Systemu Edukacji – Erasmus lub Po WER. 11 . Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z rodzicami/opiekunami, są zobowiązani do udziału w                           spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami organizacji wysyłającej. 12 . Nieobecność na spotkaniu organizacyjnym może być podstawa wykluczenia z udziału w projekcie.

 § 4.

 Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 • otrzymania materiałów promocyjnych,

2. Uczestnik zobowiązuje się do:

 • uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności)
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia
 • do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi)
 • nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie

§5 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do organizacji wysyłającej za pośrednictwem  Dyrektora ZS nr 3  w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji  (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest                do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

 §6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w każdym czasie.
 3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

Bochnia,09.10.2015 r.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

REKRUTACJA NA STAŻ DO NIEMIEC - "KULINARNA PODRÓŻ DO SAKSONII"  - TUTAJ.

1. Rok szkolny 2007/2008

Udział 6 naszych uczniów kształcących się w zawodzie kucharz w projekcie LdV pt. Artysta w Kuchni”. Trzytygodniowe staże realizowane były w Niemczech na Słowacji i w Czechach.

 Promotorem projektu było Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku

2. Rok szkolny 2009/2010

„Dekoracje godne Nobla”  - nr projektu  PL/09/LLP-LdV/IVT/140332

 Kwota na realizację projektu -  104 tysiące Euro

Grupa 44 uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich z Zespołu Szkół nr 3 uczestniczyła w projekcie Leonardo da Vinci pt. „Dekoracje godne Nobla”, który zakładał odbycie trzytygodniowych staży w listopadzie 2009 r. i w maju 2010 r.  w kilkunastu niemieckich restauracjach w Lipsku. Najistotniejszym celem projektu było podwyższenie kompetencji przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa polegających na rozbudzeniu w nich twórczości i innowacyjności w dziedzinie dekoracji potraw, ich efektownej aranżacji z uwzględnieniem potraw kuchni niemieckiej i ogólnoeuropejskiej, a także zwiększenie perspektyw na zatrudnienie, wyrównywanie szans edukacyjnych, uczestniczenie w europejskim rynku pracy oraz podwyższenie umiejętności interpersonalnych i językowych. Wymiernym świadectwem zdobytych umiejętności był wydany każdemu stażyście certyfikat Europass Mobilność honorowany przez pracodawców w całej Unii Europejskiej. Uczniowie otrzymali także świadectwa pracy od niemieckich pracodawców, certyfikat uczestnictwa w programie unijnym od organizacji przyjmującej oraz certyfikaty z kursu zawodowego. Uczniowie biorący udział w projekcie – Adrianna Kulak, Agnieszka Drabik, Agnieszka Pachuta, Agnieszka Stadnik, Aleksandra Niemiec, Angelika Matras, Angelika Rudnik, Anna Piechnik, Anna Wąsik, Arleta Piwowarska, Bernadeta Robak, Danuta Daniec, Elżbieta Kindykiewicz, Ewelina Słowik, Izabela Piwowarczyk, Jadwiga Górka, Jakub Korta, Joanna Gołdas, Justyna Kurtyka, Justyna Kutyba, Justyna Potocka, Kalina Zamęta, Karolina Cempura, Katarzyna Piś, Katarzyna Stańdo, Kinga Maślak, Kinga Pędzik, Kinga Wrona, Maciej Mądry, Magdalena Filipowicz, Małgorzata Widełka, Maria Leśniak, Martyna Mróz, Mateusz Statek, Michał Górski, Mirosław Statek, Monika Więcław, Natalia Dudziak, Paulina Jawień, Paulina Kujacz, Paulina Pabian, Paweł Klasa, Sławomir Pachołek, Tomasz Czernecki. Zdjęcie grupowe z Bundestagiem w tle   Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu  „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

 3. Rok szkolny 2011/2012

„Hotel, restauracja, sklep – bez barier"   nr projektu 2011-1-PL1-LEO01-19134

 Kwota na realizację projektu -  113 tysiący Euro

   Grupa 50 uczniów z klas gastronomicznych, hotelarskich i ekonomicznych z Zespołu Szkół nr 3 uczestniczyła w projekcie Leonardo da Vinci pt. „Hotel, restauracja, sklep – bez barier”, który zakładał odbycie trzytygodniowych staży w listopadzie 2011 r. i w czerwcu 2012 r. w kilkunastu niemieckich restauracjach, hotelach i firmach handlowych w Lipsku i okolicach.

 Przed wyjazdem uczestnicy brali udział w intensywnym kursie języka niemieckiego, poznawali historię i kulturę kraju naszych sąsiadów oraz zdobywali wiedzę z zakresu obsługi klienta. W czasie projektu uczniowie ucząc się i pracując uzyskali nowe umiejętności zawodowe, poznali niemieckie rozwiązania ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, a na zakończenie stażu otrzymali międzynarodowy certyfikat "EUROPASS MOBILNOŚĆ”. Pobyt w Niemczech to nie tylko nauka, ale także nowe znajomości, nawiązanie kontaktów zawodowych  i zwiedzanie ciekawych miejsc m.in. zabytków Berlina, Drezna oraz Lipska.

Osoby biorące udział w realizacji projektu: Piotr Czekaj (ZS nr 3 w Bochni) i Małgorzata Worona (Vitalis Gmbh) jako koordynatorzy projektu oraz nauczyciele i opiekunowie grupy: Lucyna Korta, Anna Konieczna, Ewa Góra, Justyna Krzysik-Bijata, Anna Wojs,  Jacek Mierzwiński, Anna Kulka, Manuela Hieshe, Andreas Incze Jagos.    Uczniowie – Barczyk Monika, Bernady Madgalena, Bielec Magdalena, Domańska Agnieszka, Gancarczyk Aneta, Górska Małgorzata, Jędrzejek Paulina, Kapcia Weronika, Kłusek Paweł, Kołodziej Gabriela, Kołodziej Konrad, Kumor Michał, Laszkowska Joanna, Matlęga Patrycja, Obrał Barbara, Pająk Karolina, Piech Marzena, Polek Magdalena, Puzia Ewelina, Rajca Ilona, Rajca Kamil, Rojowska Jolanta, Trzeciak Angelika, Walasik Mieszko, Włudyka Kinga. Aksamit Magdalena, Banaś Andżelika, Baniak Anna, Białek Aleksandra, Drwal Karolina, Dudek Natalia, Guśtak Justyna, Kazior Ewa, Kędra Anna, Krzyżak Karolina, Kutyba Maria, Maraszek Anna, Mleczko Agata, Nowak Paulina, Pastuszak Anna, Panna Patrycja, Pilch Agnieszka, Pniak Małgorzata, Słonina Marietta, Sowicka Paulina, Stokłosa Anna, Więcek Aleksandra, Wilk Karolina, Woźniak Katarzyna, Zabrzeńska Paulina. Zdjęcie grupowe http://youtu.be/HYXO2Emr4iU   "Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji."    

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.