Ubezpieczenie uczniów NNW

Ubezpieczenie NNW uczniów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W BOCHNI

INFORMACJA DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

Ubezpieczyciel: STU Ergo Hestia S.A.

  Podstawa: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 Suma ubezpieczenia 18.000,- zł - wariant bez komisyjny. Ochrona ubezpieczeniowa: całodobowa w kraju i za granicą.   Okres ubezpieczenia od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.  

Możliwości zgłaszania szkód

  1. Drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl.
  2. Bezpośrednio przesłanie do Centrali listem poleconym na adres: STU Ergo Hestia,  ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
  3. Szkody drobne można zgłaszać również telefonicznie: tel.  801 107 107 lub  58 555 55 55.
Druki zgłoszeń wypadków znajdują się w sekretariacie szkoły.

Zakres świadczeń i warunki ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży, personelu Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni  na rok szkolny 2020/2021 

L.p.

Świadczenia ubezpieczeniowe

Ergo Hestia w zł

1

Śmierć w NNW (w tym zawał i udar)

18.000

2

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotem ortopedycznym

5.400

3

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego

5.400

4

Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki do

18.000

5

Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci na skutek sepsy

18.000

6

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzę, ukąszenia owada

540

7

Trwałe inwalidztwo częściowe

łącznie 258 pozycji urazów

8

Złamania kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów

łącznie 258 pozycji urazów

9

Zatrucie gazem, porażenie

900 – 18.000

10

Oparzenia

360 – 18.000

11

Pobyt w szpitalu w wyniku NNW

20 / pow. 24 godz.

12

Pobyt w szpitalu w wyniku zachorowania

20 / pow. 24 godz.

13

Koszty leczenia

1.800

14

Leczenie stomatologiczne po urazie

500 za zęba (max. 3.000)

15

Jednorazowe świadczenie szpitalne

540

16

Jednorazowe świadczenie ambulatoryjne

180

17

Śmierć w wyniku samobójstwa

18.000

18

Assistance

2.000

19

Odmrożenia

540

20

Sport wyczynowy

bez zwyżki składki

21

Omdlenia

w zakresie

22

Wstrząśnienie, stłuczenie mózgu

540 – 1.800

23

Suma ubezpieczenia

18.000

24

Śmierć na skutek koronawirusa

18.000

Składka od ucznia

45 zł

  Załącznik nr 1 do oferty Ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2020/2021          

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.